<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2004701692614078776\x26blogName\x3dErAz+Collection+\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://erazonlineshop.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://erazonlineshop.blogspot.com/\x26vt\x3d4330724172594662785', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Photobucket

DISCLAIMER

Welcome to Eraz Collection. Kami ditubuhkan dari 2012. Kami sedang mencari agent jualan, siapa yang berminat boleh emailkan kami di erazcollection@yahoo.com


PROFILE


Like kami di http://www.facebook.com/ErazOnlineShopWISHLIST

Semoga perniagaan kami berjaya suatu hari nanti.


TAGBOARD

width 180px
CBOXMUSIC

width should be 180px;recomened height 105px


PAST

November 2012
December 2012
January 2013
February 2013CREDITS

Designer: Helena
Image: Cyworld
Basecodes: Milkypoop
Cursors: Puremilky


Sunday, 27 January 2013 05:01


Hai semua. Eraz Online Boutique masih mencari agent. Untuk yang berminat boleh PM kami di Eraz Online Boutique harap maklum. Dan untuk pelanggan kami, order masih dibuka tapi process akan dilakukan selepas 20hb kerana supplier kami akan bercuti dari 2hb hingga 20hb februari. Sekian.
Friday, 25 January 2013 00:43


Assalammualaikum. Memandangkan online shop ni masih baru, jom sama-2 shopping dekat sini. Kelebihannya adalah, dengan online shop kami anda juga boleh beli secara borong daripada kami dengan harga yang berpatutan. Apa lagi tunggu jomm like fanpage kami di SINI .. Dan siapa yang berminat untuk jadi agent saya boleh berurusan di fanpage itu juga. TQ
Saturday, 12 January 2013 05:12


Assalammualaikum, jom shooping dengan Eraz Online Boutique. Makin banyak barang akan diupdate dari semasa ke semasa. Jom sama-sama like dan shoppinggg. Chekk it outtt HERE...